Tracker's Badge

Meet Tracker

Hola przyjaciele! Jestem Tracker, nowy cz?onek ekipy Psiego Patrolu. Mam s?uch doskona?y, który pomaga mi us?ysze? niebezpiecze?stwo czaj?ce si? nawet g??boko w d?ungli.Niektórzy mówi?, ?e s?ysz? rzeczy, które maj? dopiero si? wydarzy?! Przemieszczam si?

Heading Decoration

Meet The PAW Patrol Team

Heading Decoration